Kybernetická bezpečnosť

Sme skupina zanietených profesionálov s vášňou pre to, čo robíme. V našom tíme sa spája skúsenosť s progresívnosťou a invenčnosť s odbornosťou. Našim klientom poskytujeme špičkové služby s vysokou pridanou hodnotou. Našou hlavnou konkurenčnou výhodou sú naši zamestnanci a partneri, našim primárnym cieľom sú spokojní zákazníci a užívatelia. Zakladáme si na otvorenom prístupe a férovosti. Pôsobíme v rámci celej Slovenskej republiky, sídlime v Žiline.

Kybernetická bezpečnosť

Bezpečnosť v kybernetickom priestore patrí k najvážnejším výzvam dneška. Navrhujeme, implementujeme a integrujeme pokročilé riešenia na zabezpečenie komplexných sietí a prístupov, vrátane najnáročnejších prostredí zákazníkov z oblasti priemyslu či kritickej infraštruktúry – to všetko pri využití zariadení od najrenomovanejších vendorov z EÚ, USA či Izraela. Vykonáme pre Vás komplexný audit kybernetickej bezpečnosti, zabezpečíme kompletný súlad so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti a navrhneme a zrealizujeme technologické opatrenia tak, aby sme spoločne ochránili jednu z najcennejších vecí – Vaše dáta.

Medzi naše hlavné aktivity patrí dizajn, budovanie a správa Security Operations Centers (SOC), sieťová bezpečnosť na báze firewallov novej generácie (NG FW) či špecializované riešenia na zabezpečenú komunikáciu a prístupy.

Smart City riešenia

Budovanie inteligentných miest patrí k fenoménom 21. storočia. V úzkej spolupráci s významnými akademickými inštitúciami, zo Slovenska i zahraničia, pomáhame mestám a samosprávam s odbornou prípravou koncepcií a nastavení strategických plánov tak, aby bol prechod k inteligentnému mestu čo najefektívnejší a najúspešnejší a zároveň rešpektoval špecifiká a potreby danej municipality a jej obyvateľov.

Venujeme sa dizajnu, implementácií a správe širokého spektra riešení, od optimalizácie komunikácie medzi občanom a samosprávou až po aplikácie na báze internetu vecí (IoT), so zvláštnym dôrazom na spracovanie dát a kybernetickú bezpečnosť.

Vybrané certifikáty a oprávnenia